De omlegging van de A9 bij Badhoevedorp

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Description
Begin 2016 zijn we gevraagd om voor de gemeente Haarlemmermeer en Rijkswaterstaat namens de overige bestuurspartners de Provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam en Schiphol Nederland BV een onafhankelijke toets uit te voeren op de cijfers met betrekking tot de dekkingsopgave van het project Omlegging A9 te Badhoevedorp. In drie maanden tijd zijn we diep in circa 50 rapporten, Excels en overige beleidsstukken gedoken om de opdrachtgevers een gedegen beeld te geven van de juistheid van de gepresenteerde cijfers. Ook zijn de risico's, de risicobeheersingsmaatregelen en optimalisatie van de dekkingsopgave onderzocht. Buck Consultants International heeft in dit kader een onafhankelijke toets uitgevoerd op het programma op de aan de orde zijnde ontwikkellocaties.”. Om de opdracht binnen de ter beschikbaar gestelde tijd uit te voeren hebben we de analysewerkzaamheden verdeeld en hebben we uit oogpunt van efficiency de opdracht grotendeels bij de opdrachtgevers uitgevoerd. Buck en Sumcity hebben gezamenlijk de resultaten aan de bestuurspartners gepresenteerd.
Info