Neprom Leergang Projectontwikkeling

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Description
Gastdocent Gebiedseconomie van de Leergang Project Ontwikkeling. De leergang is dé opleiding voor projectontwikkelaars in Nederland. De deelnemers komen vanuit bouw- en projectontwikkelingbedrijven, woningbouwcorporaties, gemeenten en andere private en (semi)publieke organisaties. In elke leergang wordt door de cursisten aan een casus uit de praktijk gewerkt, die aan het eind van de leergang moet worden gepresenteerd. Onderdeel daarbij is de financiële verantwoording en het investeringsvoorstel. Sumcity verzorgt het blok Rekenen aan vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. In vogelvlucht wordt uiteengezet hoe grondexploitatie en vastgoedexploitatie met elkaar samenhangen, hoe je rekent aan masterplannen en stedenbouwkundige plannen en hoe je daarvan de financiële effecten vertaald in een cashflow waarvan we het rendement kunnen meten. De economische begrippen netto contante waarde, eindwaarde, reële en nominale waarde komen aan de orde en de cursisten oefenen met verschillende casuïstiek de grondbeginselen van het doorrekenen van een plan. Bij deze casus en de eindpresentaties zal Sumsonite worden ingezet.
Info