Planeconomie, gemeente Leiden

Planeconomische capaciteit
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Description
Sumcity ondersteunt de afdeling Vastgoedontwikkeling en Grondzaken van de gemeente Leiden bij de verschillende haalbaarheidsanalyses, grondexploitaties en voortgangsrapportages. De projecten waaraan wordt gewerkt betreffen de eigen grondexploitaties van de gemeente, maar ook de samenwerkingsverbanden met de Leidse woningcorporaties en particuliere initiatieven. Sommige van deze projecten worden al gerealiseerd, anderen bevinden zich nog in de haalbaarheidsfase.
Info