Oude Lijn 2 – Den Haag, Rotterdam, Zwijndrecht en Dordrecht

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Description
In aanvulling op de eerdere opdracht in 2019 hebben Sumcity Advisory en Decisio in opdracht van de Verstedelijkingsalliantie, de businesscases van de projecten Binckhorst en Den Haag Zuid-west in Den Haag, Merwe Vierhavens en Centrumgebied te Rotterdam, Entreegebied Zoetermeer, Havengebied en De Bogaart te Rijswijk en diverse projecten in Dordrecht en Zwijndrecht gestructureerd en vergelijkbaar gemaakt. Aan de hand van de gestructureerde businesscases heeft Decisio de maatschappelijke kosten en baten voor de korte en lange termijn van deze primaire transformatielocaties in beeld gebracht. De resultaten van de maatschappelijke businesscase van Decisico is input voor het investeringsbesluit door Rijk en regio over een pakket inframaatregelen en afspraken voor de totale stedelijke ontwikkeling. De Zuidelijke Randstad staat voor de opgave om tot 2040 te voorzien in circa 240.000 extra woningen. Focus ligt daarbij op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, verdeeld in dertien primaire transformatielocaties. Dat brengt diverse uitdagingen met zich mee om de regio leefbaar en bereikbaar te houden voor bewoners en bezoekers. Samen met de projecten die door de bureaus in 2019 doorgelicht zijn (Leiden Bio Science Park, Schieoevers in Delft en Schieveste in Schiedam) zijn de financials en maatschappelijke effecten voor ca 70.000 nieuwe, binnenstedelijke woningen van de totaal 240.000 in beeld gebracht. Decisio en Sumcity Advisory hebben eerder gezamenlijk de omgevingseffect-analyse ontwikkeld. Met deze omgevingseffectanalyse kunnen financiële en maatschappelijke effecten van ruimtelijke ontwikkelingen gemeten en verdeeld worden naar het voordeel voor het omliggend eigen vastgoed maar ook van dat van derden. Hierdoor wordt een beter afwegingskader voor de besluitvorming rondom het project verkregen en ontstaan grotere kansen voor het creëren van meer draagvlak en wisselgeld bij onderhandelingen. https://www.linkedin.com/pulse/slimmer-meten-van-waardeontwikkeling-gebieden-pascal-sijstermans/
Info