Transformatie Beverwijkse Spoorzone

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Description
De bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer en de Meubelboulevard langs de Parallelweg, kennen veel verouderd vastgoed en leegstand. De gemeente is voornemens om samen met belanghebbenden deze bedrijventerreinen, inclusief de Parallelweg en het terrein van de Beverwijkse Bazaar, samen met de zone aan de westzijde van het spoor te laten transformeren naar een stoer, duurzaam en leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel is van het centrum van Beverwijk. Met een totale oppervlakte van ongeveer 200 hectare biedt deze herontwikkeling plaats voor een substantiële uitbreiding van de woningvoorraad voor de gehele regio. Voor de gemeente Beverwijk is dit een project van zeer grote omvang. In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Beverwijk, Omgevingsdienst en andere partijen is de afgelopen maanden door de adviesbureaus BF-AS+, Goudappel Coffeng, Decisio en Sumcity Advisory hard gewerkt aan de verkenning naar de stedenbouwkundige, programmatische, verkeerskundige en financiële consequenties van een dergelijke omvangrijke transformatieopgave. Sumcity heeft op basis van verschillende dichtheidsparameters en normatieve rekenmodellen, een vertaling gemaakt van de stedenbouwkundige verkenning naar een woningbouwprogramma, bijbehorende parkeerbehoefte en voorzieningen op buurt-, wijk- en stadsniveau. De financiële consequenties voor de gemeente worden aan de hand van deze programmatische vertaling in beeld gebracht.  Een project van een dergelijke omvang en tijdsspanne vraagt vooral een faciliterende gemeentelijke rol. Vragen die beantwoord moeten worden liggen daarmee vooral op het vlak van ontwikkelingsplanologie, -strategie en mogelijkheden tot kostenverhaal.
Info