Principenota Reigersbos Amsterdam

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Description
Voor het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft Sumcity gewerkt aan het opstellen van de financiële paragraaf bij de Principenota Reigersbos en de bijbehorende (grondexploitatie)berekeningen. Reigersbos is een woonbuurt in de Amsterdamse wijk Gaasperdam, gebouwd in de jaren ’70 en ’80 om Amsterdammers betaalbare woonruimte te bieden. De wijk bestaat daarnaast uit de woonbuurten Holendrecht, Nellestein en Gein. Reigersbos bestaat uit een winkelcentrum en vier woonbuurten die qua opzet van elkaar verschillen. De bestuurlijke aanwijzing tot ontwikkelbuurt, waarmee de urgentie om Reigersbos te verbeteren wordt onderkend, vormde de aanleiding tot het opstellen van de principenota. De nota is het eerste product van het Plaberum en is een (1e fase-)verkenning van de sociale en fysieke maatregelen. Sumcity heeft in deze eerste fase van planontwikkeling gerekend aan de opbrengstpotentie van het toe te voegen programma, die de dekking moet vormen voor de beoogde fysieke ingrepen in de buurt, wat heeft geresulteerd in een eerste globale grondexploitatie. Op basis daarvan kan de financiële haalbaarheid richting het projectbesluit verder worden uitgewerkt.
Info