HZ University – Markets and Means

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Description
Als interim docent Markets & Means is Sumcity verantwoordelijk voor het ontwikkelen en geven van de Engelstalige cursussen voor de tweede- en vierdejaars studenten. Hierbij ligt de focus op het onderzoeken van de haalbaarheid van zowel projecten als programma's in internationale rivierendelta's. De Mississipidelta in de VS en de Mekongdelta in Vietnam hebben in het programma voor 2014 en '15 een prominente rol in de diverse studieprojecten. De verscheidenheid van de problematiek, de aanpak en de financiering van deze gebieden zal als rode draad door de cursussen heen lopen. De studie richt zich op de verschillende effecten van climate change op het watermanagement van rivierendelta's en de maatregelen die getroffen kunnen worden om deze effecten onder controle te krijgen. Door de basisprincipes van exploitatiemodellen en verschillende economische begrippen onder de knie te krijgen, werken de studenten op naar speciale technieken zoals social cost benefit analysis, in Nederlands; maatschappelijke kosten- batenanalyses, om daarmee de effecten van grootschalige ingrepen in rivierendelta's in beeld te kunnen brengen.  
Info