HZ University – Markets and Means

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Description
In 2023 verzorgden Sumcity Advisory en Decisio een aantal gastlessen ‘Rekenen aan grote gebiedstransformaties’ aan de vierdejaars studenten van de opleiding Delta Management van de HZ University of Applied Sciences in Middelburg. Hier zijn we enorm trots op. Bij Delta Management ligt de focus op gebiedsontwikkeling in kustgebieden en rivierdelta’s wereldwijd. Een actueel thema aangezien deze vruchtbare en ecologisch waardevolle gebieden steeds meer onder druk staan door urbanisatie en klimaatverandering. Tijdens het vak Delta Economics leerden we de studenten om van hun projecten en programma's de waardeontwikkeling op korte termijn en de effecten over 20 jaar en verder te kunnen berekenen. Op die wijze zijn de Delta Managers in staat om duurzame visies, strategieën en oplossingen te ontwikkelen voor de complexe klimaatverandering vraagstukken die ons wereldwijd staan te wachten In 2014 en 2015  was Sumcity Asvisory als interim docent Markets & Means aangesteld bij de HZ University en verantwoordelijk voor het ontwikkelen en geven van het Engelse opleidingsprogramma voor Delta Economics voor de tweede- en vierdejaars studenten. Hierbij lag de focus op het onderzoeken van de haalbaarheid van zowel projecten als programma's in internationale rivierendelta's. De Mississipidelta in de VS en de Mekongdelta in Vietnam hebben in dit programma een prominente rol in diverse studieprojecten gespeeld. De verscheidenheid van de problematiek, de aanpak en de financiering van deze gebieden liepen als rode draad door de cursussen heen.
Info