Decisio en Sumcity Advisory rekenen aan 240.000 extra woningen in Zuidelijke Randstad

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Description
De Verstedelijkingsalliantie, een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en MRDH, heeft Decisio en Sumcity Advisory gevraagd integraal financieel inzicht in de verstedelijkingsopgave voor 240.000 extra woningen in de Zuidelijke Randstad te geven.  
Focus op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling
De Zuidelijke Randstad staat voor de opgave om tot 2040 te voorzien in circa 240.000 extra woningen. Focus ligt daarbij op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling., verdeeld in dertien primaire transformatielocaties. Dat brengt diverse uitdagingen met zich mee om de regio leefbaar en bereikbaar te houden voor bewoners en bezoekers.  
Toplocaties
Decisio en Sumcity zullen aan de hand van een maatschappelijke business case zowel de financiële als de maatschappelijke kosten en baten voor de korte en lange termijn van deze primaire transformatielocaties in beeld brengen. Decisio heeft al eerder in het kader van het ‘traject G4-Rijk’ maatschappelijke businesscases voor de Binckhorst en Oostflank van Rotterdam opgesteld. De aankomende maanden zal ook Sumcity aan de volgende drie van de totaal 13 zogenoemde ‘toplocaties’ rekenen. Op korte termijn moet dit leiden tot een investeringsbesluit door Rijk en regio over een pakket inframaatregelen en afspraken voor de totale stedelijke ontwikkeling.  
Samenwerking
Beide adviesbureaus bundelen hun kennis en werken vaker samen bij vraagstukken waar maatschappelijke effecten op langere termijn en directe kosten gemoeid met een gebiedsontwikkeling samenkomen. Klik hier voor het eerdere artikel hierover.
Info