De Verstedelijkingsalliantie, een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en MRDH, heeft Decisio en Sumcity Advisory gevraagd integraal financieel inzicht in de verstedelijkingsopgave voor 240.000 extra woningen in de

Share

Denk je nog steeds dat je kunt blijven werken zoals je het de vorige eeuw deed? We leven in een VUCA-wereld waar wie statisch blijft, de positie op de markt

Share